تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - آیکن یاهو

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*