تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - زندگی همین است...

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

زندگی همین است...

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:سه شنبه 25 مهر 1391-06:38 ب.ظ

استادی در شروع درس..لیوانی پراز اب را به دست گرفت. ان را بالا گرفت تا همه ببینند . بعد از شاگردان پرسید به نظر شما وزن این لیوان چقدر است ؟ شاگردان جواب دادن تقریبا 50 گرم . استاد گفت : من هم بدون وزن کردن نمیدانم دقیقا وزنش چقدر است . اما سوال من این است : اگر من این لیوان اب راچند دقیقه همین طور نگه دارم . چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ شاگردان گفتند هیچ اتفاقی نمی افتد . استاد پرسید خوب. اگر یک ساعت همین طور نگه دارم چه اتفاقی می افتد ؟ یکی از شاگردان گفت : دستتان کم کم درد میگیرد . استاد گفت : حق با توست . حالا اگر یک روز تمام ان را نگه دارم چه ؟ شاگرد دیگری جسورانه گفت : دست تان بی حس میشود عضلاتتان به شدت تحت فشار قرار می گیردوفلج می شوند و مطمئنان کارتان به بیمارستان خواهد کشید واز این حرف همه شاگردان خندیدن . استاد گفت : خیلی خوب است . ولی ایا در این مدت وزن لیوان تغیر کرده است ؟ شاگردان جواب دادند : نه ....پس چه چیزی باعث درد و فشار روی عضلات می شود ؟ در عوض من چه باید بکنم ؟ شاگردان گیج شدن!! یکی از انها گفت : لیوان را زمین بگذارید . استاد گفت : دقیقا مشگلات زندگی هم مثل همین است اگر انها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید اشگالی ندارد. اما اگر مدت طولانی به انها فکر کنید اعصابتان به درد خواهد امد. اگر بیشتر از حد نگه شان دارید . فلج تان می کندودیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود . فکر کردن به مشگلات زندگی مهم است . اما مهم تران است که در پایان هر روز وپیش از خواب . انها را زمین بگذارید. به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرید اگر هر روز صبح سرحال و قوی بیدار شوید قادر خواهید بود از عهده هر مسئله و چالشی که برایتان پیش میاید بر ایئید...دوست من یادت باشد که     زندگی همین است.....