تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - 0000

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

0000

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:جمعه 28 مهر 1391-08:40 ب.ظ


صفر باش!
 همان دایره ی ساده و خالی كه با حضورش روبروی هر عددی
آن را تا ده ها و صدها برابر ارزش میبخشد...