تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - این وری یا آن وری؟

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

این وری یا آن وری؟

کی این مطلبو گذاشته؟ :حمید نوری
کی؟:دوشنبه 1 آبان 1391-09:58 ب.ظ

گنگ و گیج و مات و مبهوت مانده ام      این وری یا آن وری؟

برسر کاروکتاب و مشق ودرسم مانده ام     این وری یا آن وری؟

ترسم از افکارم و کردارم و امیال بد      عاقبت قاضی کجا حبسم کند     

                                    این وری یا آن وری؟

صبح به صبح درمسجدو شب به شب می خانه ام

صبح به صبح در توبه و شب به شب می خواره ام

آخرش جایی نیابم تا مرا عاقل کند     بین این و آن ندانم این وری یا آن وری؟

                       درمیان جمع مستان ذره ای هشیارتر

                     درمیان عاقلان هم اندکی این وری و اندکی هم آن وری

                        زندگانی هم شده یا با پری یا با زری

                        بخت بد دل هم ندانست این وری یا آن وری؟

"زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت

صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی"

هرکه را دیدم که راهش هی بود راهی درست

یا که روی منبرش داند چه گوید او درست

درخفا چون دیدمش انکار حرفش می کند

درخفا راهش بود یا این وری یا آن وری

                                گنگ و گیج و مات ومبهوت مانده ام   

                                      برسرکار خداهم مانده ام