تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - !!!!!

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

!!!!!

کی این مطلبو گذاشته؟ :سعید چمنی
کی؟:سه شنبه 2 آبان 1391-04:02 ب.ظ

                       ریشه ی اعتقاد از آن جا خشک می شود که بخواهند تحمیلش کنند!
                                                                                                                                                        گالیله