تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - جملات کوتاه

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

جملات کوتاه

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:سه شنبه 2 آبان 1391-07:41 ب.ظ

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

باد می وزد ...میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


باد می وزد ...میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
زیباترین حکمت دوستی ، به یاد هم بودن است ، نه در کنار هم بودن . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
خوب گوش کردن را یاد بگیریم...
گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . . 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .
( وین دایر )
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
اگر در کاری موفق شوی ، دوستان دروغین و دشمنان واقعی
بدست خواهی آورد . . . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی
فردا میشکند دگری قلب تو را . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
جائی در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چیز هست . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
یک دوست وفادار تجسم حقیقی از جنس آسمانی هاست
که اگر پیدا کردی قدرش را بدان . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
بیا لبخند بزنیم بدون انتظار هیچ پاسخی از دنیا . . . 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
کسی که به فکر درست کردن آینده خودش نیست ، نمیتونه آینده کسی باشه . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
امروز را برای ابراز احساس به عزیزانت غنمینت بشمار
شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
هیچ وقت به خدا نگو یه مشکل بزرگ دارم
به مشکل بگو من یه خدای بزرگ دارم . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
کسی را که امیدوار است هیچگاه نا امید نکن ، شاید امید تنها دارائی او باشد . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
توی دنیا دو نفر باش یکی واسه خودت و یکی برای دیگری
واسه خودت زندگی کن و برای دیگری زندگی باش . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت
بازم بهش فرصت جبران را بده . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست
و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
برای روز های بارانی سایه بانی باید ساخت / برای روزهای پیری اندوخته ای باید داشت . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
زندگی همچون بادکنکی است در دستان کودکی
که همیشه ترس از ترکیدن آن لذت داشتن آن را از بین میبرد . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
برنده میگوید مشکل است اما ممکن
بازنده میگوید ممکن است اما مشکل . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
فرق است بین دوست داشتن و داشتن دوست
دوست داشتن امری لحظه ایست
ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!
وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
علف هرز چیه؟؟!
گیاهی که هنوز فوایدش کشف نشده . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛
با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود
شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
زنان هوشیارتر از آن هستن که مردانگی خود را به همسران خود نشان بدهند . . .
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است
پس همیشه امید داشته باش . . . 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
چه خوب می شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را با هوس
و حقیقت را با واقعیت و حلال را با حرام و دنیا را با عقبی و رحمان را با شیطان. .