تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - ای آزادی

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

ای آزادی

کی این مطلبو گذاشته؟ :سعید چمنی
کی؟:شنبه 18 آذر 1391-05:46 ب.ظ

آی ای آزادی / اگر روزی به سرزمین ما رسیدی

در قالب پیرمردی سیاه پوش / با ریشی سپید و عبای سیاه

با لهجه ای غریب و فرهنگ عرب و چشمانی سرد نیا

برایمان از مرگ نگو / به گورستان نرو

گورستان پایان است / نباید آغاز باشد

این بار توی دهان هیچ کس نزن / وعده ی تو خالی نده

نفت را بر سر سفره ها نیار / نان مان را بر سر سفره هایمان باقی بگذار

از آب و برق مجانی نگو / از تلاش انسانی بگو

از سازندگی و آبادانی بگو / از تعهد کور نگو

                                                          از تخصص و دانش و شور بگو 
                                                                 آی ای آزادی

به ما شان انسان بودن را  بیاموز / به ما بیاموز چگونه زندگی کنیم

                                      چگونه مردن را به وقت خود خواهیم آموخت / ای آزادی

اگر به سرزمین ما رسیدی / بر قلب های عاشق ما قدم بگذار

مهرت را در دل های ما بیفکن / تا آزادگی در درون ما بجوشد

و تو را با هیچ چیز دیگری تاخت نزنیم / با هر نفس یادمان بماند که تو از نفس عزیز تری

تا بدانیم که آزادی یک نعمت نیست / یک مسئولیت است

به ما بیاموز که داشتن و نگاه داشتن تو آسان نیست/ ما را با خودت آشنا کن

ما  از تو چیز زیادی نمی دانیم / ما فقط نامت را زمزمه کرده ایم

ای نادیده ترین ، ای نادیده ترین / ما به وسعت یک تاریخ از تو محروم مانده ایم

هان ای آزادی  اگر به سرزمین ما آمدی با آگاهی بیا / اگر به سرزمین ما آمدی با آگاهی بیا

تا بر دروازه های این شهر تو را با شمشیر گردن نزنیم / تا در حافظه کند تاریخ نگذاریم تو رو از ما بدزدند

آخر می دانی ، آخر می دانی /  بهای قدم های تو بر این خاک خون های خوب ترین فرزندان این سرزمین بوده است

                      بهای تو سنگین ترین بهای دنیاست / پس این بار ، پس این بار با آگاهی بیا با آگاهی بیا