تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - خیابان های تهران

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

خیابان های تهران

کی این مطلبو گذاشته؟ :زهرا براتی
کی؟:سه شنبه 21 آذر 1391-11:04 ب.ظ

>>آیا تا به حال توجه کردید :

>>شانزده آذر به انقلاب ختم می‌شود!
>>انقلاب به آزادی می‌رسد!
>>جمهوری اسلامی و آزادی گرچه دریک امتدادند، هرگز به هم نمی رسند !
>>... جمهوری اسلامی قبل از رسیدن به م آزادی تمام می‌شود . (تا رودکی)
>>ملت با رسیدن به جمهوری اسلامی تمام می شود!
>>سفارت انگلیس در جمهوری اسلامی است!
>>سفارت روسیه هم از جمهوری اسلامی زیاد دور نیست!
>>از انقلاب مستقیم به آزادی می رسید و اگر بخواهید به جمهوری اسلامی
بروید باید از آزادی دور شوید!
>>دانشگاه و پارک دانشجو درست در انقلاب اند!
>>پاسداران همان سلطنت آباد سابق است، همان سمت و سو و جهت و همان شیب را دارد!
>>خ نبرد به پیروزی می رسد!
>>ابتدای پیروزی م شهداست!
>>انگار كه یکی با مهارتی خاص این اسامی را انتخاب کرده.