تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - ایمان

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

ایمان

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:چهارشنبه 22 آذر 1391-01:00 ق.ظ

کوچکتر که بودیم ایمانمان بزرگتر بود.

بادبادک می ساختیم

نمی ترسیدیم از اینکه باد نباشد!