تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - به سادگی...

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

به سادگی...

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:چهارشنبه 22 آذر 1391-09:59 ق.ظساده که باشی زود حل میشوی، زحمتشان را کم میکنند
 میروند سروقت مسائل دیگر!

اشکت را پاک کن و بخند ؛
بگذار یک چندمعادله چندمجهولی بی جواب ، عمری بر سرکارشان بگذارد !

خلایق هرچه لایق !