تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - تفاوت!!!‍‍‍

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

تفاوت!!!‍‍‍

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:چهارشنبه 22 آذر 1391-10:20 ق.ظ
هرگز با یک آدم نادان مجادله نکنید.

 تماشاگران ممکن است نتوانند

 تفاوت بین شما را تشخیص دهند.