تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - پروین

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

پروین

کی این مطلبو گذاشته؟ :حمید نوری
کی؟:دوشنبه 16 بهمن 1391-08:41 ب.ظواعظی پرسید از فرزند خویش
هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟
صدق
و بی آزاری و خدمت به خلق

هم
عبادت،هم کلید زندگیست

گفت: “زین
معیار اندر شهرما، یک مسلمان هست آن هم ارمنیست” !!؟