تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - سنگ در برکه

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

سنگ در برکه

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:چهارشنبه 1 آبان 1392-01:13 ب.ظ

به نسیمی همه راه به هم می ریزد

کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزد

سنگ در برکه می اندازم و می پندارم

با همین سنگ زدن ، ماه به هم می ریزد

عشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است

گاه می ماند و نا گاه به هم می ریزد

آنچه را عقل به یک عمر به دست آورده است

دل به یک لحظه کوتاه به هم می ریزد

آه یک روز همین آه تو را می گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد               فاضل نظری