تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - شراب دنیا چه تفاوتی با شراب بهشت داره؟

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

شراب دنیا چه تفاوتی با شراب بهشت داره؟

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:پنجشنبه 10 بهمن 1392-10:06 ق.ظ

شراب دنیایی مست کننده است و با تعطیل کردن عقل و هوش آدمی، او را از یاد خدا غافل می کند.

اما در نوشیدن شراب بهشتی هیچ گونه زوال عقل و هوشی وجود ندارد:

یُطافُ عَلَیْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعینٍ 
بَیْضاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبینَ 
لا فیها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ (واقعه/45 تا 47)

و گرداگردشان قدح هاى لبریز از شراب طهور را مى‏ گردانند 
شرابى سفید و درخشنده، و لذّت بخش براى نوشندگان 
شرابى كه نه در آن مایه تباهى عقل است و نه از آن مست مى‏ شوند


 

یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ 
بِأَكْوابٍ وَ أَباریقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعینٍ 
لا یُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا یُنْزِفُونَ (واقعه 17 تا 19)

نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) پیوسته گرداگرد آنان مى ‏گردند 
با قدح ها و كوزه ‏ها و جام هایى از نهرهاى جارى بهشتى (و شراب طهور) 
امّا شرابى كه از آن درد سر نمى ‏گیرند و نه مست مى ‏شوند.
از آثار مهم نوشیدن شراب دنیوی، لغوگویی و بد و بیراه گفتن و گناه است.91مائده

 
اما شراب بهشتی هرگز چنین آثاری به دنبال ندارد:

یَتَنازَعُونَ فیها كَأْساً لا لَغْوٌ فیها وَ لا تَأْثیمٌ (طور/23)
آنها در بهشت جام هاى پر از شراب طهور را كه نه بیهوده‏ گویى در آن است و نه گناه، از یكدیگر مى ‏گیرند!

در شراب دنیوی گونه ای از پلیدی وجود دارد.90مائده
اما شراب بهشتی طیب و طاهر است و از هر گونه پلیدی به دور است:

وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (واقعه/21)
و پروردگارشان شراب طهور به آنان مى ‏نوشاند

شراب دنیوی عملی شیطانی و منتسب به اوست90 مائده

اما شراب طهورو پاک بهشتی هدیه ای رحمانی و الهیست:

وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً (واقعه/21)
و پروردگارشان شراب طهور به آنان مى ‏نوشاند!

در لغت عرب، به نوشیدن هر مایعی «شُرب» گفته می شود:

فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلیكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنِّی‏(بقره/249)
و چون طالوت با لشكریان [خود] بیرون شد، گفت: «خداوند شما را به وسیله رودخانه ‏اى خواهد آزمود. پس هر كس از آن بنوشد از [پیروان‏] من نیست.
لذا به مایعی که خورده می شود شراب می گویند؛ شراب یعنی نوشیدنی
 
در قرآن کریم هم از شراب بهشتیان (با اوصافش) یاد نموده: 


 

وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً [الإنسان/ 21] 
و پروردگارشان باده ‏اى پاک به آنان مى‏ نوشاند

و هم از شراب دوزخیان (با اوصاف خاصش):


وَ الَّذینَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمیم [یونس/ 4]
و كسانى كه كفر ورزیده‏ اند به [سزاى‏] كفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت.

نتیجه نهایی اینکه:
شراب و نوشیدنی بهشتی ماهیتا با شراب و نوشیدنی دنیوی تفاوت دارد و این دو ، جز در نوشیدنی و مایع بودن، شباهتی به یکدیگر ندارند.