تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - تعطیل است!

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

تعطیل است!

کی این مطلبو گذاشته؟ :پریسا حیدری
کی؟:چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393-02:58 ب.ظبه قول حسین پناهی:

می دانی ، یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی "تـعطیــل است" و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت، باید به خودت استراحت بدهی، دراز بکشی دست هایت را زیر سرت بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی، در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند، آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند ...