تبلیغات
" بر و بچه های آمار(89) دانشگاه دامغان " - مشکلات را به در یا بسپار

*به نام خدایی که آمار همه رو داره ولی لو نمیده*

مشکلات را به در یا بسپار

کی این مطلبو گذاشته؟ :قدرت چاوندر
کی؟:یکشنبه 2 آذر 1393-01:21 ب.ظنادر جدیدی

به‌نام خداوند مردآفرین / که بر حسن صنعش هزار آفرینآفرین

خدایی که از گِل مرا خلق کرد / چنین عاقل و بالغ و نازنینمؤدب

خدایی که مردی چو من آفرید / و شد نام وی احسن‌الخالقینمدرک داشتن

پس از آفرینش به من هدیه داد / مکانی درون بهشت برینگل تقدیم شما

خدایی که از بس مرا خوب ساخت / ندارم نیازی به لاک، همچنینبلبلبلو

رژ و ریمل و خط چشم و کرم / تو زیبایی‌ام را طبیعی ببینقاط زدم

دماغ و فک و گونه‌ام کار اوست / نه کار پزشک و پروتز، همین!خیلی خنده‌دار

نداده مرا عشوه و مکر و ناز / نداده دم مشک من اشک و فین!گریه‌آور

مرا ساده و بی‌ریا آفرید / جدا از حسادت و بی‌خشم و کیندعوا

زنی از همین سادگی سود برد / به من گفت از آن سیب قرمز بچیناصلا!

من ساده چیدم از آن تک‌درخت / و دادم به او سیب چون انگبینمشکوکم

چو وارد نبودم به دوز و کلک / من افتادم از آسمان بر زمینوااااای

و البته در این مرا پند بود / که ای مرد پاکیزه و مه‌جبینیعنی چی؟

تو حرف زنان را از آن گوش گیر / و بیرون بده حرفشان را از اینآفرین

که زن از همان بدو پیدایش‌ات / نشسته مداوم تو را در کمینآفرینپوزخندپوزخند

برو بیست سال فکر کن ببین شاعر چی گفته ....................................